نشت گاز آمونیاک در ارومیه/ ۵١ کارگر مسموم شدند
نشت گاز آمونیاک در ارومیه/ ۵١ کارگر مسموم شدند

نشت گاز آمونیاک در ارومیه/ ۵١ کارگر مسموم شدند 🔹صبح امروز بعد از حادثه نشت گاز آمونیاک در یکی از کارخانه‌های ارومیه ۵۱ نفر مسموم شدند که بلافاصله مصدومان به بیمارستان منتقل شدند. 🔹در حال حاضر ۴ نفر از ۵۱ کارگر مسموم شده با گاز در بیمارستان بستری هستند و مابقی با حال مساعد ترخیص […]

نشت گاز آمونیاک در ارومیه/ ۵١ کارگر مسموم شدند

🔹صبح امروز بعد از حادثه نشت گاز آمونیاک در یکی از کارخانه‌های ارومیه ۵۱ نفر مسموم شدند که بلافاصله مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.

🔹در حال حاضر ۴ نفر از ۵۱ کارگر مسموم شده با گاز در بیمارستان بستری هستند و مابقی با حال مساعد ترخیص شدند.