نشست مشترک سران قوا برگزار شد
نشست مشترک سران قوا برگزار شد

🔻نشست مشترک سران قوا برگزار شد 🔹جلسه مشترک رئیسی، محسنی اژه‌ای و قالیباف بعدازظهر امروز شنبه به میزبانی دفتر رئیس‌جمهوری برگزار و روسای قوای سه‌گانه مهمترین مسائل کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

🔻نشست مشترک سران قوا برگزار شد

🔹جلسه مشترک رئیسی، محسنی اژه‌ای و قالیباف بعدازظهر امروز شنبه به میزبانی دفتر رئیس‌جمهوری برگزار و روسای قوای سه‌گانه مهمترین مسائل کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.