نصب ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا سه سال آینده
نصب ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا سه سال آینده

🔻نصب ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا سه سال آینده گلعلی زاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست:مصرف انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی است که وزارت نیرو باید به تدریج وابستگی به سوخت‌های فسیلی را از طریق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حداقل برساند. 🔹خوشبختانه قرار است که دولت […]

🔻نصب ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا سه سال آینده

گلعلی زاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست:مصرف انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی است که وزارت نیرو باید به تدریج وابستگی به سوخت‌های فسیلی را از طریق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حداقل برساند.

🔹خوشبختانه قرار است که دولت در قالب برنامه سه ساله ۱۰ هزار مگاوات به سبد نیروگاه‌های تجدیدپذیر اضافه کند.