نظر آیت الله آملی لاریجانی درباره شرکت علی لاریجانی در انتخابات
نظر آیت الله آملی لاریجانی درباره شرکت علی لاریجانی در انتخابات

نظر آیت الله آملی لاریجانی درباره شرکت علی لاریجانی در انتخابات 🔹آملی لاریجانی در دیدار دانشجویان شریف: پس نمی‌گویم معترض نداریم اما برای میزان آن و نظرات هر کدامشان، طلب دلیل می‌کنم. بعد می‌گویید چرا حاکمیت نمی‌شنود؟ خودتان را آن‌طرف و ما را این‌طرف میدانید و این غلط است! 🔹دیدید که من برای انتخابات پارسال […]

نظر آیت الله آملی لاریجانی درباره شرکت علی لاریجانی در انتخابات

🔹آملی لاریجانی در دیدار دانشجویان شریف: پس نمی‌گویم معترض نداریم اما برای میزان آن و نظرات هر کدامشان، طلب دلیل می‌کنم. بعد می‌گویید چرا حاکمیت نمی‌شنود؟ خودتان را آن‌طرف و ما را این‌طرف میدانید و این غلط است!

🔹دیدید که من برای انتخابات پارسال در بالاترین سطح اعتراض کردم؛ خدا شاهد است نه به خاطر اخوی (که اگر از من می‌پرسید، می‌گفتم نیاید) و البته دلیل کناره‌گیری من کسالت هم بود؛ پس با اصل اعتراض اصلاً مخالف نیستم.