نقاهتگاه‌های جدید کرونا در ایران؛ از هتل‌های ۵ ستاره تا مهمانسراهای ۵۰ ساله
نقاهتگاه‌های جدید کرونا در ایران؛ از هتل‌های ۵ ستاره تا مهمانسراهای ۵۰ ساله

نقاهتگاه‌های جدید کرونا در ایران؛ از هتل‌های ۵ ستاره تا مهمانسراهای ۵۰ ساله دبیر جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران: فهرست هتل‌های یک، دو و سه ستاره بخش خصوصی برای تبدیل به نقاهتگاه بیماران کرونا به وزارت بهداشت، داده شد.🔹 اگر نیاز باشد، از هتل‌های چهار و پنج ستاره در صورت داوطلب شدن، استفاده خواهد شد.🔹 درحال […]

نقاهتگاه‌های جدید کرونا در ایران؛ از هتل‌های ۵ ستاره تا مهمانسراهای ۵۰ ساله

دبیر جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران: فهرست هتل‌های یک، دو و سه ستاره بخش خصوصی برای تبدیل به نقاهتگاه بیماران کرونا به وزارت بهداشت، داده شد.
🔹 اگر نیاز باشد، از هتل‌های چهار و پنج ستاره در صورت داوطلب شدن، استفاده خواهد شد.
🔹 درحال حاضر گروه مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی به این طرح پیوسته است.
🔹 اما مساله این است که برخی از آن‌ها ظرفیت محدودی برای اقامت دارند و در محدوده شهری قرار ندارند.
🔹 لذا استاندارد این اقامتگاه‌ها را برای تبدیل به نقاهتگاه بیماران باید وزارت بهداشت تایید کند