نقشه‌ افت فشار گاز در کشور تا این لحظه/ وضعیت هشدار برای ۵ استان
نقشه‌ افت فشار گاز در کشور تا این لحظه/ وضعیت هشدار برای ۵ استان

نقشه‌ افت فشار گاز در کشور تا این لحظه/ وضعیت هشدار برای ۵ استان مدیر مرکز راهبری گاز کشور: اگر میزان مصرف گار به همین روال ادامه داشته باشد استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، گلستان و مازندران با چالش مواجه خواهند شد. 🔹به دلیل کاهش دمای بسیار پایین در شمال شرق، افزایش […]

نقشه‌ افت فشار گاز در کشور تا این لحظه/ وضعیت هشدار برای ۵ استان

مدیر مرکز راهبری گاز کشور: اگر میزان مصرف گار به همین روال ادامه داشته باشد استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، گلستان و مازندران با چالش مواجه خواهند شد.

🔹به دلیل کاهش دمای بسیار پایین در شمال شرق، افزایش مصرف خانگی و قطع واردات گاز از ترکمنستان، تامین گاز در شمال شرق کشور دشوار است.