نماز شکر خواندن اولین مدال‌آور شمشیربازی بانوان
نماز شکر خواندن اولین مدال‌آور شمشیربازی بانوان

نماز شکر خواندن اولین مدال‌آور شمشیربازی بانوان 🔹اعظم بختی پس از کسب اولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران در اسلحه اپه زنان، نماز شکر خواند. 🔹 اعظم بختی، ملی پوش رشته شمشیربازی، در مرحله نیمه نهایی انفرادی بازی‌های کشورهای اسلامی شکست خورد و به مدال برنز مشترک رسید. 🔹این اولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران در اسلحه […]

نماز شکر خواندن اولین مدال‌آور شمشیربازی بانوان

🔹اعظم بختی پس از کسب اولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران در اسلحه اپه زنان، نماز شکر خواند.

🔹 اعظم بختی، ملی پوش رشته شمشیربازی، در مرحله نیمه نهایی انفرادی بازی‌های کشورهای اسلامی شکست خورد و به مدال برنز مشترک رسید.

🔹این اولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران در اسلحه اپه زنان است.