*نماینده آذربایجان شرقی رتبه سوم لیگ برتر ۳×۳ ایران را کسب کرد*
*نماینده آذربایجان شرقی رتبه سوم لیگ برتر ۳×۳ ایران را کسب کرد*

*نماینده آذربایجان شرقی رتبه سوم لیگ برتر ۳×۳ ایران را کسب کرد* نماینده آذربایجان شرقی در لیگ برتر ۳×۳ ایران رتبه سوم را بدست آورد. به گزارش کمیته ۳×۳ هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی، تیم انرژی سازان تبریز بعد از سه هفته رقابت سنگین در جریان اولین دوره این مسابقات عنوان سوم لیگ برتر تابستانی ۳X3 […]

*نماینده آذربایجان شرقی رتبه سوم لیگ برتر ۳×۳ ایران را کسب کرد*

نماینده آذربایجان شرقی در لیگ برتر ۳×۳ ایران رتبه سوم را بدست آورد.

به گزارش کمیته ۳×۳ هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی، تیم انرژی سازان تبریز بعد از سه هفته رقابت سنگین در جریان اولین دوره این مسابقات عنوان سوم لیگ برتر تابستانی ۳X3 ایران را کسب کرد. در جریان این مسابقات تیم های رادین مشهد و بویر کهگیلویه عناوین اول و دوم را احراز نمودند.

سید امیر سامان عباسی، بهامین صبوح، امیر رضا مرادی، امیر مهدی شفاعی و بهنام پیام اعضای تیم انرژی سازان را تشکیل می دهند.