نماینده روحانی مجلس: عمامه پرانی، توطئه شیاطین است/ با دم شیر بازی نکنید
نماینده روحانی مجلس: عمامه پرانی، توطئه شیاطین است/ با دم شیر بازی نکنید

🔻نماینده روحانی مجلس: عمامه پرانی، توطئه شیاطین است/ با دم شیر بازی نکنید نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر اصفهان:پدیده پراندن عمامه از سر روحانیون توطئه شیاطین است. 🔹کسانی که چنین کاری کردند باید بدانند نه تنها عمامه امام حسین را پراندند بلکه سر را هم به همراه عمامه پراندند اما روز به روز محبوبیت ایشان افزایش یافت. […]

🔻نماینده روحانی مجلس: عمامه پرانی، توطئه شیاطین است/ با دم شیر بازی نکنید

نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر اصفهان:پدیده پراندن عمامه از سر روحانیون توطئه شیاطین است.

🔹کسانی که چنین کاری کردند باید بدانند نه تنها عمامه امام حسین را پراندند بلکه سر را هم به همراه عمامه پراندند اما روز به روز محبوبیت ایشان افزایش یافت.

🔹این پیامی است برای کسانی که فکر می‌کنند خط دیانت و حاکمیت از بین می‌رود.

🔹ممکن است روحانیون مدارا کنند و حوصله به خرج دهند اما کسانی که با دم شیر بازی می‌کنند بدانند نتیجه عملشان را خواهند دید