نماینده سابق مجلس: بهترین کاری که دولت رئیسی می‌تواند انجام دهد «هیچ کار نکردن» است
نماینده سابق مجلس: بهترین کاری که دولت رئیسی می‌تواند انجام دهد «هیچ کار نکردن» است

🔻نماینده سابق مجلس: بهترین کاری که دولت رئیسی می‌تواند انجام دهد «هیچ کار نکردن» است هدایت الله خادمی:آقای رئیسی هر چه در انتخابات وعده داد، معلوم بود انجام نمی شود، دولتش نیز دیگر قادر نیست کاری انجام دهد چون هیچ کدام از دولتمردان شناختی از دنیا، کشور و حتی خودشان نداشتند. معتقدم دولت هر قدمی […]

🔻نماینده سابق مجلس: بهترین کاری که دولت رئیسی می‌تواند انجام دهد «هیچ کار نکردن» است

هدایت الله خادمی:آقای رئیسی هر چه در انتخابات وعده داد، معلوم بود انجام نمی شود، دولتش نیز دیگر قادر نیست کاری انجام دهد چون هیچ کدام از دولتمردان شناختی از دنیا، کشور و حتی خودشان نداشتند.

معتقدم دولت هر قدمی بخواهد بردارد اشتباه برمی‌دارد بنابراین دولت بیایستد و قدمی برندارد بهتر است تا آنکه بخواهد کاری انجام دهد.

🔹مسئولان دائم می گویند فلان کشور مصرف گازش از ما کمتر است؛ خوب این طبیعی است چون مردم برای گرم کردن خانه های شان از برق یا یک انرژی دیگر استفاده می کنند. در واقع وقتی مسئولان این مسائل حداقلی را نیز متوجه نمی شوند، پس نمی دانند در دنیا چه خبر است.