نماینده سقز: پوشش «مهسا امینی» هیچ مشکلی نداشت؛ نمی‌دانم دلیل برخورد سخت چه بوده است
نماینده سقز: پوشش «مهسا امینی» هیچ مشکلی نداشت؛ نمی‌دانم دلیل برخورد سخت چه بوده است

نماینده سقز: پوشش «مهسا امینی» هیچ مشکلی نداشت؛ نمی‌دانم دلیل برخورد سخت چه بوده است بهزاد رحیمی: گشت ارشاد حرکت تهاجمی انجام می‌دهد چون ماهیت کارش این‌طور است؛ این جفا به مردم و نیروهاست 🔹{درباره کتک خوردن} اظهارنظر نمی‌کنم؛ منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی هستم 🔹امروز باید متولیان دیگر به انگیزه ارشاد ورود پیدا کنند […]

نماینده سقز: پوشش «مهسا امینی» هیچ مشکلی نداشت؛ نمی‌دانم دلیل برخورد سخت چه بوده است

بهزاد رحیمی: گشت ارشاد حرکت تهاجمی انجام می‌دهد چون ماهیت کارش این‌طور است؛ این جفا به مردم و نیروهاست

🔹{درباره کتک خوردن} اظهارنظر نمی‌کنم؛ منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی هستم

🔹امروز باید متولیان دیگر به انگیزه ارشاد ورود پیدا کنند و دیگر این‌ اجازه را به آن‌ها ندهند.

🔹ملاک پوشش مهسا امینی هیچ مشکلی نداشت اگر اینطور باشد باید با همه برخورد کنند؛ در همین شهر تهران به دو منطقه بالاتر برویم بی‌حجابی بسیار محرزتر است چرا آنجا برخورد نمی‌کنند؟

🔹و در مرکز شهر با یک دختر شهرستانی که از این قضایا بی‌خبر بوده و با روسری و مانتو بلند و متعارف بوده اینطور رفتار شده است.