نماینده مجلس:بهانه‌های خودروسازان در توجیه ایمنی پایین خودروها مردم را بیشتر عصبانی می‌کند
نماینده مجلس:بهانه‌های خودروسازان در توجیه ایمنی پایین خودروها مردم را بیشتر عصبانی می‌کند

نماینده مجلس:بهانه‌های خودروسازان در توجیه ایمنی پایین خودروها مردم را بیشتر عصبانی می‌کند رشیدی کوچی:🔹متاسفانه شاهد هستیم بهانه‌هایی از سوی خودروسازان برای توجیه کیفیت و ایمنی پایین خودروها طرح می شود که مردم را بیشتر عصبانی می کند.🔹رویه موجود در صنعت خودروسازی نشان می دهد که جان مردم برای مدیران این صنعت اهمیتی نداشته و […]

نماینده مجلس:بهانه‌های خودروسازان در توجیه ایمنی پایین خودروها مردم را بیشتر عصبانی می‌کند

رشیدی کوچی:🔹متاسفانه شاهد هستیم بهانه‌هایی از سوی خودروسازان برای توجیه کیفیت و ایمنی پایین خودروها طرح می شود که مردم را بیشتر عصبانی می کند.🔹رویه موجود در صنعت خودروسازی نشان می دهد که جان مردم برای مدیران این صنعت اهمیتی نداشته و گویا فقط به فکر سود و منافع خود هستند