نماینده مجلس: بارها گفتیم ماشین اقتصاد خراب است؛ اما فقط راننده را عوض می‌کنند
نماینده مجلس: بارها گفتیم ماشین اقتصاد خراب است؛ اما فقط راننده را عوض می‌کنند

نماینده مجلس: بارها گفتیم ماشین اقتصاد خراب است؛ اما فقط راننده را عوض می‌کنند احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس: دولت تصورش این است که از رهگذر نوسانات قیمت ارز کسری‌های خودش را جبران کند در صورتی که مردم زندگی شان را از دست می‌دهند. اصلاً بنا نیست آدم‌ها را عوض کنیم و آدم‌ها […]

نماینده مجلس: بارها گفتیم ماشین اقتصاد خراب است؛ اما فقط راننده را عوض می‌کنند

احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس:

دولت تصورش این است که از رهگذر نوسانات قیمت ارز کسری‌های خودش را جبران کند در صورتی که مردم زندگی شان را از دست می‌دهند.

اصلاً بنا نیست آدم‌ها را عوض کنیم و آدم‌ها در این قضیه مقصر نیستند، این نگرش اقتصادی دولت است که چنین مشکلاتی را به بار می‌آورد. بارها گفتم ماشین خراب است اما ما مدام راننده عوض می‌کنیم تا ماشین راه ببرد.