نماینده مجلس: دولت اجازه بدهد تا جوانان حسینی و فاطمی طومار ⁧اغتشاشگران ⁩را بپیچند!
نماینده مجلس: دولت اجازه بدهد تا جوانان حسینی و فاطمی طومار ⁧اغتشاشگران ⁩را بپیچند!

نماینده مجلس: دولت اجازه بدهد تا جوانان حسینی و فاطمی طومار ⁧اغتشاشگران ⁩را بپیچند! 🔹سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس: کشیدن چادر ⁩ از سر زنان مومن دست منافقین و سرویس های جاسوسی خارجی را رو کرد که اصل اسلام و انقلاب را نشانه گرفته اند و فوت ⁧ مهسا امینی ⁩ را بهانه قرارداده اند. 🔹خون […]

نماینده مجلس: دولت اجازه بدهد تا جوانان حسینی و فاطمی طومار ⁧اغتشاشگران ⁩را بپیچند!

🔹سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس: کشیدن چادر ⁩ از سر زنان مومن دست منافقین و سرویس های جاسوسی خارجی را رو کرد که اصل اسلام و انقلاب را نشانه گرفته اند و فوت ⁧ مهسا امینی ⁩ را بهانه قرارداده اند.

🔹خون غیرتمندان ⁩ به جوش آمده؛ کاش دولت اجازه بدهد تا جوانان غیور حسینی و فاطمی طومار ⁧ اغتشاشگران ⁩ مفسد را بپیچند.