نماینده مجلس: سن اکثر بازداشت‌شدگان خراسان رضوی زیر ۱۸ سال است
نماینده مجلس: سن اکثر بازداشت‌شدگان خراسان رضوی زیر ۱۸ سال است

🔻نماینده مجلس: سن اکثر بازداشت‌شدگان خراسان رضوی زیر ۱۸ سال است/ هم رسانه ملی اشتباهاتی داشته و هم بسیاری از مسئولان هاجر چنارانی:با توجه به این که بیشتر گروه‌های سنی ما از ۱۴ تا ۱۸ سال بودند و واقعا این‌ افراد شرایط تحصیل، کار و دانشگاه را دارند قرار شد یک رأفت خاصی برای این دوستان […]

🔻نماینده مجلس: سن اکثر بازداشت‌شدگان خراسان رضوی زیر ۱۸ سال است/ هم رسانه ملی اشتباهاتی داشته و هم بسیاری از مسئولان

هاجر چنارانی:با توجه به این که بیشتر گروه‌های سنی ما از ۱۴ تا ۱۸ سال بودند و واقعا این‌ افراد شرایط تحصیل، کار و دانشگاه را دارند قرار شد یک رأفت خاصی برای این دوستان در نظر بگیرند که صرفا فقط یک تعهد باشد؛ یعنی صد در صد دوستان قوه قضائیه این را رصد می‌کنند

🔹هم رسانه ملی اشتباهاتی داشته است و هم بسیاری مسئولان شاید تا به امروز آن مدلی که باید روی مسائل فرهنگی مانور نداده‌اند. خیلی‌ها مقصر هستند منتها این وسط همه هجمه‌ها به سمت نیروی انتظامی رفت در صورتی که شاید نیروی انتظامی یک درصد مقصر بود.