نماینده مجلس: شکایت از نمایندگان خطای استراتژیک بود
نماینده مجلس: شکایت از نمایندگان خطای استراتژیک بود

🔻نماینده مجلس: شکایت از نمایندگان خطای استراتژیک بود/ این کشمکش‌ها مشکلی را حل نمی‌کند سیدالبرز حسینی، نماینده خدابنده در مجلس : قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس ظرفیتی را قرار داده و آن حریت نمایندگی در انعکاس مشکلات جامعه است. 🔹شما اگر تریبون صحبت را از نماینده بگیرید قاعدتا وظیفه‌اش برای جامعه خیلی مفید […]

🔻نماینده مجلس: شکایت از نمایندگان خطای استراتژیک بود/ این کشمکش‌ها مشکلی را حل نمی‌کند

سیدالبرز حسینی، نماینده خدابنده در مجلس : قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس ظرفیتی را قرار داده و آن حریت نمایندگی در انعکاس مشکلات جامعه است.

🔹شما اگر تریبون صحبت را از نماینده بگیرید قاعدتا وظیفه‌اش برای جامعه خیلی مفید نخواهد بود.

🔹مشخصا نیروی‌انتظامی از این همکاران ما شکایت کرده است که به نظرم این کار، کار درستی نیست.

🔹نمی‌شود تریبون را از نماینده گرفت، چرا که او بازتاب دهنده جامعه است بخصوص که در این خصوص ۳ نفر از کسانی که از آن‌ها شکایت شده است از همکاران اهل تسنن ما هستند و این امر یک خطای استراتژیک است که نباید صورت می‌گرفت.