نماینده مجلس: فقر و فلاکتی که در بین مردم مشاهده می شود زینده ایران اسلامی نیست
نماینده مجلس: فقر و فلاکتی که در بین مردم مشاهده می شود زینده ایران اسلامی نیست

نماینده مجلس: فقر و فلاکتی که در بین مردم مشاهده می شود زینده ایران اسلامی نیست 🔹ذبیح الله اعظمی ساردویی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: موج بعدی کوچک تر شدن و کاهش قدرت خرید مردم در راه است. 🔹اتفاق رخ داده در حوزه واردات نهاده های دامی فساد محرز است. 🔹ما از دولت گله داریم که […]

نماینده مجلس: فقر و فلاکتی که در بین مردم مشاهده می شود زینده ایران اسلامی نیست

🔹ذبیح الله اعظمی ساردویی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: موج بعدی کوچک تر شدن و کاهش قدرت خرید مردم در راه است.

🔹اتفاق رخ داده در حوزه واردات نهاده های دامی فساد محرز است.

🔹ما از دولت گله داریم که وقتی در رابطه با روند حذف ارز ترجیحی مورد انتقاد مردم قرار می‌گیرد، توپ را به زمین مجلس نیندازد.

🔹امیدواریم مذاکرات برجام به نتیجه برسد.