نماینده مجلس: ما آسیب را از کسانی خورده‌ایم که تخصص نداشتند و فکر می‌کنند عقل کل هستند
نماینده مجلس: ما آسیب را از کسانی خورده‌ایم که تخصص نداشتند و فکر می‌کنند عقل کل هستند

🔻نماینده مجلس: ما آسیب را از کسانی خورده‌ایم که تخصص نداشتند و فکر می‌کنند عقل کل هستند/ بسیاری به دنبال خانه نشین کردن بزرگان هستند که بیشترین خدمت را به ملت داشته اند محمودوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس: کار تمام دولت‌ها قطعا درست نبوده و همیشه آزمون و خطا وجود داشته است. مهم‌ترین آسیبی که […]

🔻نماینده مجلس: ما آسیب را از کسانی خورده‌ایم که تخصص نداشتند و فکر می‌کنند عقل کل هستند/ بسیاری به دنبال خانه نشین کردن بزرگان هستند که بیشترین خدمت را به ملت داشته اند

محمودوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس: کار تمام دولت‌ها قطعا درست نبوده و همیشه آزمون و خطا وجود داشته است. مهم‌ترین آسیبی که ما از سوی دولت‌ها دیده‌ایم استفاده از مدیرانی بوده است که تعهد داشتند اما تخصص نداشتند.

🔹اگر ما مدیری داشته باشیم که تعهد، تخصص و وجدان کاری داشته باشد آسیبی به کشور نمی‌رسد. ما تا امروز آسیب را از کسانی خورده‌ایم که تخصص نداشتند و فکر می‌کنند عقل کل هستند و در این دولت هم همین آسیب را می‌بینیم و علنا جنگ برای پست و مقام را شاهد هستیم.

🔹امروز در حوزه امنیت بزرگان، صدیقین و وفاداران بی‌همتای ملت ایران خانه نشین شده‌اند که این باید اصلاح شود.

🔹بسیاری سعی دارند به دنبال خانه نشین کردن بزرگانی باشند که بیشترین خدمت را به کشور و ملت داشته اند و سالم‌ترین و وفادارترین نیروهای انقلاب هستند.