نماینده مجلس: هیات رئیسه مجلس نمایندگان دریافت کننده خودرو بدون‌نوبت را معرفی کند
نماینده مجلس: هیات رئیسه مجلس نمایندگان دریافت کننده خودرو بدون‌نوبت را معرفی کند

نماینده مجلس: هیات رئیسه مجلس نمایندگان دریافت کننده خودرو بدون‌نوبت را معرفی کند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که هیات رئیسه مجلس در راستای شفافیت این اسامی را منتشر کند. رحیمی جهان آبادی از هیات رئیسه مجلس خواستار اعلام اسامی همه نمایندگان دریافت کننده خودرو شاسی بلند بدون‌نوبت و به […]

نماینده مجلس: هیات رئیسه مجلس نمایندگان دریافت کننده خودرو بدون‌نوبت را معرفی کند

نماینده مجلس: هیات رئیسه مجلس نمایندگان دریافت کننده خودرو بدون‌نوبت را معرفی کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که هیات رئیسه مجلس در راستای شفافیت این اسامی را منتشر کند.

رحیمی جهان آبادی از هیات رئیسه مجلس خواستار اعلام اسامی همه نمایندگان دریافت کننده خودرو شاسی بلند بدون‌نوبت و به نرخ کارخانه شد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس در مطلبی در صفحه توییتر خود ‏از هیات رئیسه مجلس و بازرسی ریاست جمهوری درخواست کرد اسامی همه نمایندگان یا مسئولان دریافت کننده خودرو شاسی بلند (بدون‌نوبت و به نرخ کارخانه) را اعلام کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که هیات رئیسه مجلس در راستای شفافیت این اسامی را منتشر کند.