نماینده مجلس: وجود گشت ارشاد، مطالبه مردمی است
نماینده مجلس: وجود گشت ارشاد، مطالبه مردمی است

نماینده مجلس: وجود گشت ارشاد، مطالبه مردمی است/ کسانی‌که بدحجاب یا بی‌حجاب هستند، جزو مردم عادی نیستند مهرداد ویس کرمی، نماینده خرم‌آباد در مجلس:هنوز که چیزی ثابت نشده است. مگر اثبات شده که مهسا امینی را گشت ارشاد کشته است؟ من نمی‌دانم دلیل این همه سر و صدا کردن وقتی هنوز جواب پزشکی قانونی نیامده […]

نماینده مجلس: وجود گشت ارشاد، مطالبه مردمی است/ کسانی‌که بدحجاب یا بی‌حجاب هستند، جزو مردم عادی نیستند

مهرداد ویس کرمی، نماینده خرم‌آباد در مجلس:هنوز که چیزی ثابت نشده است. مگر اثبات شده که مهسا امینی را گشت ارشاد کشته است؟ من نمی‌دانم دلیل این همه سر و صدا کردن وقتی هنوز جواب پزشکی قانونی نیامده است، چیست؟

🔹وجود گشت ارشاد یک مطالبه مردمی است. برخی با برنامه‌ریزی می‌خواهند هنجارشکنی کنند و این خیلی طبیعی است که ما این افراد را بازداشت خواهیم کرد.

🔹کسانی‌که بدحجاب یا بی‌حجاب هستند، جزو مردم عادی نیستند؛ چون مردم عادی سرگرم زندگی و مسائل مربوط به خودشان هستند نه این چیزها! نمی‌شود که با یک خطا یا اتفاق، کل مجموعه گشت ارشاد را زیر سوال ببریم.