نماینده مردم تبریز در مجلس:حجاب، هیچ محدودیت و اجباری در کشور ما ندارد
نماینده مردم تبریز در مجلس:حجاب، هیچ محدودیت و اجباری در کشور ما ندارد

نماینده مردم تبریز در مجلس:حجاب، هیچ محدودیت و اجباری در کشور ما ندارد علیرضا منادی:اغتشاشات اخیر موضوع خانم مهسا امینی نبود، بلکه دشمنان متوجه بیداری علمی ایران شده چون رتبه ۱۴ جهانی را در تولید علم داریم و در انرژی هسته‌ای، زیست فناوری، لیزر و سایر حوزه‌های علم و دانش به قله رسیده‌ایم و آمریکا […]

نماینده مردم تبریز در مجلس:حجاب، هیچ محدودیت و اجباری در کشور ما ندارد

علیرضا منادی:اغتشاشات اخیر موضوع خانم مهسا امینی نبود، بلکه دشمنان متوجه بیداری علمی ایران شده چون رتبه ۱۴ جهانی را در تولید علم داریم و در انرژی هسته‌ای، زیست فناوری، لیزر و سایر حوزه‌های علم و دانش به قله رسیده‌ایم و آمریکا به طور غیرمستقیم و با دست‌های واسطه‌ای، محصولات دانش بنیان ما را می خرد و این یعنی مرگ بر آمریکای واقعی.

▫️دشمنان اعتراف می‌کنند که اژدهای ایران بیدار شده؛ به گونه‌ای که یک مجله علمی آمریکایی اذعان کرده ایران در ۳۰ سال گذشته به اندازه ۳۰۰ سال پیشرفت کرده و همین علت حوادثی چون اغتشاشات اخیر است.

▫️چهره‌ها و فرهیختگان نباید اجازه دهند پولی نژادهایی مانند مسیح علی‌نژاد راه رضاخان را ادامه دهند و انگلیسی‌هایی که نمی‌خواهند مردم ایران تاریخ یکصد ساله خود را بدانند، برای ما تعیین تکلیف کنند آن هم در موضوعاتی مانند حجاب که هیچ اجبار و محدودیتی در کشور ما ندارد!