نماینده میانه: شکایت نیروی انتظامی از نمایندگان به دلیل انتقاد از گشت ارشاد برخلاف قانون است
نماینده میانه: شکایت نیروی انتظامی از نمایندگان به دلیل انتقاد از گشت ارشاد برخلاف قانون است

🔻نماینده میانه: شکایت نیروی انتظامی از نمایندگان به دلیل انتقاد از گشت ارشاد برخلاف قانون است مرتضی حسینی، نماینده میانه در مجلس:نیروی انتظامی شکایتی از نمایندگانی داشته که از عملکرد گشت ارشاد انتقاد کرده بودند. این عمل یک بدعت و بر خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است. 🔹گشت ارشاد جز اصول دین و اصول […]

🔻نماینده میانه: شکایت نیروی انتظامی از نمایندگان به دلیل انتقاد از گشت ارشاد برخلاف قانون است

مرتضی حسینی، نماینده میانه در مجلس:نیروی انتظامی شکایتی از نمایندگانی داشته که از عملکرد گشت ارشاد انتقاد کرده بودند. این عمل یک بدعت و بر خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است.

🔹گشت ارشاد جز اصول دین و اصول قانونی اساسی نیست که قابل نقد و بازنگری نباشد. الان به آن اندازه‌ای که دشمنان نظام از وجود گشت ارشاد بهره برداری می کنند، دلسوزان ارزش ها و انقلاب سودی نمی برند.