نماینده پیشین مجلس: تا وقتی تریبون صداوسیما در دست امثال رائفی‌پور و حسن عباسی باشد نیازی به گفت‌و‌گو نمی‌بینند
نماینده پیشین مجلس: تا وقتی تریبون صداوسیما در دست امثال رائفی‌پور و حسن عباسی باشد نیازی به گفت‌و‌گو نمی‌بینند

🔻نماینده پیشین مجلس: تا وقتی تریبون صداوسیما در دست امثال رائفی‌پور و حسن عباسی باشد نیازی به گفت‌و‌گو نمی‌بینند غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی:افراد، گروه‌ها و جناح‌ها همیشه مورد حمله کانون قدرت قرار دارند. ما امروز بلد نیستیم به رقیب سیاسی خودمان احترام بگذاریم. روزنامه‌ کیهان احترامی برای رقیب قائل نیست، ادبیات سیاسی ندارد فقط با فحاشی […]

🔻نماینده پیشین مجلس: تا وقتی تریبون صداوسیما در دست امثال رائفی‌پور و حسن عباسی باشد نیازی به گفت‌و‌گو نمی‌بینند

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی:افراد، گروه‌ها و جناح‌ها همیشه مورد حمله کانون قدرت قرار دارند. ما امروز بلد نیستیم به رقیب سیاسی خودمان احترام بگذاریم. روزنامه‌ کیهان احترامی برای رقیب قائل نیست، ادبیات سیاسی ندارد فقط با فحاشی با مخالفان خود حرف می‌زند. بنابراین ما هنوز به پختگی در ادبیات سیاسی نرسیدیم که بخواهیم به گفتمان سیاسی برسیم.

🔹با سیاستی که صدا و سیما در پیش گرفته و به امثال رائفی‌پور و حسن عباسی تریبون می‌دهد، نشانگر این است که آن‌ها نیازی به گفت‌وگو نمی‌بینند و فکر می‌کنند خودشان قدرت مطلق بوده و همیشه می‌توانند همه چیز را به روش خودشان حل کنند.