نمی‌دانستم مردی که با او رابطه دارم، متاهل است
نمی‌دانستم مردی که با او رابطه دارم، متاهل است

دختر متهم به رابطه نامشروع مدعی شد:نمی‌دانستم مردی که با او رابطه دارم، متاهل است 🔹️شراره دختر جوانی است که زمانی زندگی خوبی داشت، اما مرگ پدرش و ازدواج مادرش زندگی را به کام او زهر و سرنوشتش را عوض کرد. 🔹️شراره با شکایت زن جوانی به خاطر رابطه نامشروع بازداشت شده است. او می‌گوید […]

دختر متهم به رابطه نامشروع مدعی شد:نمی‌دانستم مردی که با او رابطه دارم، متاهل است

🔹️شراره دختر جوانی است که زمانی زندگی خوبی داشت، اما مرگ پدرش و ازدواج مادرش زندگی را به کام او زهر و سرنوشتش را عوض کرد.

🔹️شراره با شکایت زن جوانی به خاطر رابطه نامشروع بازداشت شده است. او می‌گوید نمی‌دانسته مرد مورد علاقه‌اش همسر دارد و اشتباه کرده است.

🔹️دختر جوان می‌گوید مرد مورد علاقه‌اش به او دروغ گفته و مدعی شده بود از همسرش جدا شده است.