نوروزی :میان جامعه مطبوعاتی و دستگاه قضا فاصله ایجاد شده
نوروزی :میان جامعه مطبوعاتی و دستگاه قضا فاصله ایجاد شده

🔻سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی: میان جامعه مطبوعاتی و دستگاه قضا فاصله ایجاد شده / نبود مفاهمه میان قوه‌قضاییه و روزنامه‌نگاران سوءتفاهم ایجاد کرده کامبیز نوروزی:🔹طی سال‌های گذشته، فاصله‌ای میان جامعه مطبوعاتی کشور و دستگاه قضایی ایجاد و منجر شده مفاهمه بین این دو عرصه کمتر اتفاق بیفتد. نبود این مفاهمه زمینه‌ای سوءتفاهم ایجاد […]

🔻سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی: میان جامعه مطبوعاتی و دستگاه قضا فاصله ایجاد شده / نبود مفاهمه میان قوه‌قضاییه و روزنامه‌نگاران سوءتفاهم ایجاد کرده

کامبیز نوروزی:🔹طی سال‌های گذشته، فاصله‌ای میان جامعه مطبوعاتی کشور و دستگاه قضایی ایجاد و منجر شده مفاهمه بین این دو عرصه کمتر اتفاق بیفتد. نبود این مفاهمه زمینه‌ای سوءتفاهم ایجاد کرده است.

بنابراین یکی از اتفاقاتی که باید بیفتد و کمیته پیگیری باید به آن توجه داشته باشد، این است که این مفاهمه حداقل در یک سطح بتواند برقرار و مشخص شود که روزنامه‌نگار چه کسی است و چه می‌کند و چه رفتاری با او باید انجام گیرد.