نوسان قیمت قارچ
نوسان قیمت قارچ

🔘 نوسان قیمت قارچ 🔺 نیما باغبانی، دبیر انجمن صنفی پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی از عرضه روزانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن قارچ در بازار خبر داد و گفت: با بهبود شرایط تولید در فصل سرما پیش‌بینی می‌شود که تولید ماه آینده به ۵۵۰ تن در سطح کشور برسد و با بهبود عرضه، قیمت طی یک ماه […]

🔘 نوسان قیمت قارچ

🔺 نیما باغبانی، دبیر انجمن صنفی پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی از عرضه روزانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن قارچ در بازار خبر داد و گفت: با بهبود شرایط تولید در فصل سرما پیش‌بینی می‌شود که تولید ماه آینده به ۵۵۰ تن در سطح کشور برسد و با بهبود عرضه، قیمت طی یک ماه آینده کاهش یابد.

🔺 به‌گفته او، قیمت کنونی هر‌کیلو قارچ سرمزرعه ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان و خرده فروشی‌ها ۷۰‌تا‌۷۵‌هزار تومان است.