نگاه ماه‌نورد چین به عمق ۳۰۰ متری نیمه تاریک ماه
نگاه ماه‌نورد چین به عمق ۳۰۰ متری نیمه تاریک ماه

نگاه ماه‌نورد چین به عمق ۳۰۰ متری نیمه تاریک ماه ماه‌نورد چین از ۱۰۰۰ فوت (۳۰۵ متر) از ساختارهای پنهان در اعماق نیمه تاریک ماه نقشه‌برداری می‌کند. نتایج تحقیقات چین در بخش تاریک ماه میلیاردها سال تاریخ قمری را که پیش از این پنهان مانده بود آشکار می‌کند.

نگاه ماه‌نورد چین به عمق ۳۰۰ متری نیمه تاریک ماه

ماه‌نورد چین از ۱۰۰۰ فوت (۳۰۵ متر) از ساختارهای پنهان در اعماق نیمه تاریک ماه نقشه‌برداری می‌کند.

نتایج تحقیقات چین در بخش تاریک ماه میلیاردها سال تاریخ قمری را که پیش از این پنهان مانده بود آشکار می‌کند.