نیم سکه؛ ۱۰ میلیون و ۱۰ هزار تومان
نیم سکه؛ ۱۰ میلیون و ۱۰ هزار تومان

نیم سکه؛ ۱۰ میلیون و ۱۰ هزار تومان 🔹امروز پنجشنبه (۱۷ آذرماه)، هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید در بازار تهران ۱۷ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان فروخته شد.

نیم سکه؛ ۱۰ میلیون و ۱۰ هزار تومان

🔹امروز پنجشنبه (۱۷ آذرماه)، هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید در بازار تهران ۱۷ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان فروخته شد.