هرج و مرج‌ها نتیجه فضای مجازی رهاست
هرج و مرج‌ها نتیجه فضای مجازی رهاست

هرج و مرج‌ها نتیجه فضای مجازی رهاست سردار نقدی: هرج و مرج‌ها نتیجه فضای مجازی رها است. امپراتوری رسانه‌ای دشمن فوت اتفاقی یک خانم را دستاویز رسانه‌های خود قرار داده است 🔹️معاون هماهنگ‌کننده سپاه: امروز هم تهاجم در عرصه جنگ رسانه و عملیات روانی ادامه دارد و شما می‌بینید، حالا دلسوز مرگ اتفاقی یک خانم شده […]

هرج و مرج‌ها نتیجه فضای مجازی رهاست

سردار نقدی: هرج و مرج‌ها نتیجه فضای مجازی رها است. امپراتوری رسانه‌ای دشمن فوت اتفاقی یک خانم را دستاویز رسانه‌های خود قرار داده است

🔹️معاون هماهنگ‌کننده سپاه: امروز هم تهاجم در عرصه جنگ رسانه و عملیات روانی ادامه دارد و شما می‌بینید، حالا دلسوز مرگ اتفاقی یک خانم شده است، آمریکا که با بمباران بیمارستان قندوز در افغانستان صدها بیمار و پزشک و زن در حال زایمان و کودک تازه متولد شده را کشت و به خاک و خون کشید، حالا برای مرگ اتفاقی یک نفر اشک می‌ریزد.  

🔹️اگر تهمت‌زنندگان و توهین‌کنندگان به نیروهای انتظامی را محاکمه و مجازات نکنند، امنیت کشور را به مخاطره انداخته‌اند و مردم آنها را نخواهند بخشید.