هر اقدام احمقانه‌ای از صهیونیست‌ها با پاسخی قاطع از مقاومت روبرو می‌شود
هر اقدام احمقانه‌ای از صهیونیست‌ها با پاسخی قاطع از مقاومت روبرو می‌شود

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: اگر خبیثان عالم بخواهند اقدام احمقانه «ورود به خاک فلسطین» را انجام دهند با شکست مفتضحانه ای روبرو خواهند شد و پاسخی پشیمان کننده از جبهه مقاومت دریافت خواهند کرد. به گزارش تایسیزنیوز، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: جبهه مقاومت به بلوغ رسیده است و […]

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: اگر خبیثان عالم بخواهند اقدام احمقانه «ورود به خاک فلسطین» را انجام دهند با شکست مفتضحانه ای روبرو خواهند شد و پاسخی پشیمان کننده از جبهه مقاومت دریافت خواهند کرد.

به گزارش تایسیزنیوز، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: جبهه مقاومت به بلوغ رسیده است و اگر خبیثان عالم بخواهند اقدام احمقانه «ورود به خاک فلسطین» را کنند با شکست مفتضحانه ای روبرو خواهند شد و پاسخی پشیمان کننده از جبهه مقاومت دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه جبهه مقاومت به بلوغ کامل رسیده، افزود: همانطور که دیدیم دیروز قصد داشتند اقدامی کنند و ضربه شست محکمی از مقاومت دریافت کردند. الحمدلله جبهه مقاومت در سرتاسر منطقه به بلوغ کامل رسیده و خودش می تواند طراحی و اقدام کند. 

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه صهیونیست‌ها نحله سیاسی آمریکا و انگلیس هستند، گفت: صهیونیست‌ها نحله سیاسی آمریکا و انگلیس هستند و توسط آن ها شکل گرفتند. این ها خبیثان صهیونیستی هستند که اهداف منفعت گرانه دنیایی دارند.

سردار فدوی عنوان کرد: صهیونیست ها هیچ گونه راهی برای پیروزی در این نبرد ندارند چون جبهه باطل امکان ندارد پیروز شود. 

وی با بیان اینکه کودک کشی نشانه ضعف صهیونیست ها است، عنوان کرد: کودک کشی صهیونیست ها به خاطر ضعف آن هاست است و جرئت نمی‌کنند با رزمندگان جبهه مقاومت درگیر شوند. در این دو هفته حتی نمی توانند اسم ۲۰ نفر از رزمندگان جبهه مقاومت را بیاورند که شهید شده اند، تنهای شهدای این نبرد کودکان و زنان بی گناه بودند. 

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: رژیم کودک کش و حامیانش در مرحله تنفس مصنوعی هستند. نهادهای حقوق بشری هیچ گاه وجود نداشته چون  ظالمان عالم این ها را درست کرده اند.