هر شهروند تبریزی روزانه حدود ۶۵۰ گرم زباله تولید می‌کند
هر شهروند تبریزی روزانه حدود ۶۵۰ گرم زباله تولید می‌کند

💢 هر شهروند تبریزی روزانه حدود ۶۵۰ گرم زباله تولید می‌کند مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهری تبریز:▫️سرانه تولید زباله به ازای هر شهروند در این شهر حدود ۶۵۰ گرم است که این مقدار بیشتر از استاندارهای جهانی است. ▫️با برنامه ریزی مدون تلاش می شود در سال آینده ۱۵۰ گرم از این سرانه از طرق […]

💢 هر شهروند تبریزی روزانه حدود ۶۵۰ گرم زباله تولید می‌کند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهری تبریز:▫️سرانه تولید زباله به ازای هر شهروند در این شهر حدود ۶۵۰ گرم است که این مقدار بیشتر از استاندارهای جهانی است.

▫️با برنامه ریزی مدون تلاش می شود در سال آینده ۱۵۰ گرم از این سرانه از طرق مختلف مانند ارایه آموزش های شهروندی کاهش یابد.