هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی اطراف ارس به خاک کشور برگشت
هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی اطراف ارس به خاک کشور برگشت

هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی اطراف ارس به خاک کشور برگشت عابدین خُرّم، استاندار آذربایجان شرقی در نشست با اصحاب رسانه: رودخانه مرزی ارس(آراز) در طرف ایران موجب فرسایش خاک شده بود از این رو ساحل سازی در این منطقه را شروع کردیم و در سایه اقدامات انجام شده، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار […]

هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی اطراف ارس به خاک کشور برگشت

عابدین خُرّم، استاندار آذربایجان شرقی در نشست با اصحاب رسانه: رودخانه مرزی ارس(آراز) در طرف ایران موجب فرسایش خاک شده بود از این رو ساحل سازی در این منطقه را شروع کردیم و در سایه اقدامات انجام شده، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار به خاک کشور برگشت.

همچنین از طریق سیستم های اپتیکی مناطق مرزی رصد و پایش می شود.