هزینه دریافت ارز مسافرتی؛ سود دو میلیونی نسبت به بازار آزاد
هزینه دریافت ارز مسافرتی؛ سود دو میلیونی نسبت به بازار آزاد

هزینه دریافت ارز مسافرتی؛ سود دو میلیونی نسبت به بازار آزاد خرید ارز مسافرتی می‌تواند دو میلیون تومان نسبت به بازار آزاد هزینه کمتری داشته باشد دارد. از ابتدای اسفند قیمت دلار برای متقاضیان ارز مسافرتی که زیرمجموعه ارز خدماتی قرار می‌گیرد، طبق اعلام مرکز مباله ارز و طلا اعلام می‌شود و روز پنجشنبه ۲۵ […]

هزینه دریافت ارز مسافرتی؛ سود دو میلیونی نسبت به بازار آزاد

خرید ارز مسافرتی می‌تواند دو میلیون تومان نسبت به بازار آزاد هزینه کمتری داشته باشد دارد. از ابتدای اسفند قیمت دلار برای متقاضیان ارز مسافرتی که زیرمجموعه ارز خدماتی قرار می‌گیرد، طبق اعلام مرکز مباله ارز و طلا اعلام می‌شود و روز پنجشنبه ۲۵ اسفند حدود شش هزار و ۳۰۰ تومان نسبت به بازار آزاد کمتر بوده است.