هزینه‌ زندگی در ترکیه کمتر از ایران است
هزینه‌ زندگی در ترکیه کمتر از ایران است

هزینه‌ زندگی در ترکیه کمتر از ایران است/ به بهانه‌ افزایش نرخ تورم جلوی افزایش مزد کارگران را می‌گیرند! احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی: طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یکبار ۵۰ درصد و یکبار دیگر حدود ۴۰ درصد، دستمزدها افزایش پیدا کرده است. 🔹 چرا این اقدامات را انجام می‌دهند؟ برای اینکه […]

هزینه‌ زندگی در ترکیه کمتر از ایران است/ به بهانه‌ افزایش نرخ تورم جلوی افزایش مزد کارگران را می‌گیرند!

احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی: طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یکبار ۵۰ درصد و یکبار دیگر حدود ۴۰ درصد، دستمزدها افزایش پیدا کرده است.

🔹 چرا این اقدامات را انجام می‌دهند؟ برای اینکه مردم زیر بار افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم له نشوند و اینکه قدرت خرید مردم باید حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و بچرخد.