هزینه ساقط‌ کردن پهپادها برای اوکراین بیشتر از هزینه‌کرد روسیه
هزینه ساقط‌ کردن پهپادها برای اوکراین بیشتر از هزینه‌کرد روسیه

هزینه ساقط‌ کردن پهپادها برای اوکراین بیشتر از هزینه‌کرد روسیه 🔹روزنامه گاردین خبر داد، هزینه اوکراین در ساقط کردن پهپادهای انتحاری بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که روسیه در انجام این حملات صرف می‌کند.

هزینه ساقط‌ کردن پهپادها برای اوکراین بیشتر از هزینه‌کرد روسیه

🔹روزنامه گاردین خبر داد، هزینه اوکراین در ساقط کردن پهپادهای انتحاری بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که روسیه در انجام این حملات صرف می‌کند.