هشدارها و توصیه‌های وزارت بهداشت درباره رستوران‌ها
هشدارها و توصیه‌های وزارت بهداشت درباره رستوران‌ها

هشدارها و توصیه‌های وزارت بهداشت درباره رستوران‌ها سخنگوی وزارت بهداشت:🔹توصیه ما به مردم این است که به طور کلی سعی کنند به رستوران نروند و از مراکزی که طبخ غذای بیرون‌بر دارد سفارش غذا دهند.🔹در صورت داشتن بیماری زمینه‌ای اکیدا از رفتن به رستوران‌ها خودداری کنید.🔹از حضور در رستوران‌هایی که بیش از ظرفیت ۵۰ درصدی […]

هشدارها و توصیه‌های وزارت بهداشت درباره رستوران‌ها

سخنگوی وزارت بهداشت:
🔹توصیه ما به مردم این است که به طور کلی سعی کنند به رستوران نروند و از مراکزی که طبخ غذای بیرون‌بر دارد سفارش غذا دهند.
🔹در صورت داشتن بیماری زمینه‌ای اکیدا از رفتن به رستوران‌ها خودداری کنید.
🔹از حضور در رستوران‌هایی که بیش از ظرفیت ۵۰ درصدی خود استفاده می‌کنند و یا سیستم تهویه نامناسب دارند اجتناب کنید.