هشدار زلنسکی نسبت به تلاش روسیه برای برگزاری «همه‌پرسی نمایشی» در مناطق اشغال شده
هشدار زلنسکی نسبت به تلاش روسیه برای برگزاری «همه‌پرسی نمایشی» در مناطق اشغال شده

هشدار زلنسکی نسبت به تلاش روسیه برای برگزاری «همه‌پرسی نمایشی» در مناطق اشغال شده 🔹ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین به شهروندان مناطق اشغال شده از سوی روسیه هشدار داد که «داده‌های شخصی» خود را در اختیار ارتش روسیه نگذارند.🔹او روسیه را متهم کرد که برای برگزاری «همه‌پرسی نمایشی» در مناطق اشغال شده اوکراین از جمله خرسون […]

هشدار زلنسکی نسبت به تلاش روسیه برای برگزاری «همه‌پرسی نمایشی» در مناطق اشغال شده

🔹ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین به شهروندان مناطق اشغال شده از سوی روسیه هشدار داد که «داده‌های شخصی» خود را در اختیار ارتش روسیه نگذارند.🔹او روسیه را متهم کرد که برای برگزاری «همه‌پرسی نمایشی» در مناطق اشغال شده اوکراین از جمله خرسون و زاپوریژیا تلاش می‌کند. 🔹ولودیمیر زلنسکی از شهروندان کشورش خواست تا شماره گذرنامه خود را در اختیار نیروهای روسی قرار ندهند. 🔹به گفته وی ارتش روسیه با اطلاعات شخصی شهروندان به جای ارائه کمک‌های بشردوستانه به دنبال زمینه‌چینی برای برگزاری همه‌پرسی در صورت دریافت دستوری در این راستا از سوی مسکو است.