هشدار مهم یک پزشک؛ خطر ریزگردها برای پوست و مو
هشدار مهم یک پزشک؛ خطر ریزگردها برای پوست و مو

هشدار مهم یک پزشک؛ خطر ریزگردها برای پوست و مو رضا رباطی استاد پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:افت عملکرد حفاظتی پوست و افزایش نفوذپذیری یکی از مهم‌ترین اثرات ریزگردها و آلودگی هواست. 🔹اختلال در عملکرد حفاظتی پوست می‌تواند طیف وسیعی از بیماری‌ها را ایجاد یا بیماری‌های زمینه‌ای پوستی را تشدید کند. 🔹انواع […]

هشدار مهم یک پزشک؛ خطر ریزگردها برای پوست و مو

رضا رباطی استاد پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:افت عملکرد حفاظتی پوست و افزایش نفوذپذیری یکی از مهم‌ترین اثرات ریزگردها و آلودگی هواست.

🔹اختلال در عملکرد حفاظتی پوست می‌تواند طیف وسیعی از بیماری‌ها را ایجاد یا بیماری‌های زمینه‌ای پوستی را تشدید کند.

🔹انواع حساسیت‌های پوستی یا ضایعات اگزمایی از شایع‌ترین بیماری‌های پوستی ناشی از آلودگی هوا و ریزگردهاست. 🔹

تشدید یا عود و حتی بروز بیماری‌های پوستی در زمان آلودگی هوا می‌تواند گروه‌های حساس خصوصا کودکان را بیشتر تهدید کند.🔹

خشکی شدید پوست، خارش و قرمزی بخشی از نمای بالینی حساسیت‌های پوستی بر اثر آلودگی هوا و ریزگردهاست.