همایش توسعه شهرستان ملکان با حضور مدیران و خبرنگاران رسانه های گروهی استان برگزار شد
همایش توسعه شهرستان ملکان با حضور مدیران و خبرنگاران رسانه های گروهی استان برگزار شد

همایش توسعه شهرستان ملکان با حضور مدیران و خبرنگاران رسانه های گروهی استان برگزار شد ✅ همایش توسعه شهرستان ملکان با هدف شناساندن پتانسیل و ظرفیت های منطقه با حضور جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن اجتماعات فرمانداری ملکان برگزار گردید. ✳️ نماینده ملکان: شهرستان ملکان به کارگاه بزرگ سازندگی […]

همایش توسعه شهرستان ملکان با حضور مدیران و خبرنگاران رسانه های گروهی استان برگزار شد

✅ همایش توسعه شهرستان ملکان با هدف شناساندن پتانسیل و ظرفیت های منطقه با حضور جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن اجتماعات فرمانداری ملکان برگزار گردید.

✳️ نماینده ملکان: شهرستان ملکان به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است.

✳️ فرماندار ملکان:ملکان قطب کشاورزی استان در تولید انگور محسوب می‌شود و نیازمند کمک رسانه ها جهت شناساندن قابلیت های سرمایه گزاری هستیم.

✳️ رئیس ستاد توسعه شهرستان ملکان: حمایت جدی از سرمایه گزاری در شهرستان ملکان می شود.

✳️ علیرغم ظرفیت های کشاورزی در ملکان متاسفانه صنایع مادر در این شهرستان وجود ندارد و صادرات بخوبی انجام نمی‌شود و کشمش ملکان بنام شهرهای دیگر بسته بندی و صادر می‌شود.