همتی: برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟
همتی: برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟

همتی: برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟ همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام این سئوال را مطرح کرده است که برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟ رییس کل اسبق بانک مرکزی نوشته است: 🔹در خبرها بود که خبرگان رهبری در ضیافتی که رییس‌جمهور هم حضور داشت، مطرح کرده‌اند که هنوز […]

همتی: برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟

همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام این سئوال را مطرح کرده است که برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟

رییس کل اسبق بانک مرکزی نوشته است: 🔹در خبرها بود که خبرگان رهبری در ضیافتی که رییس‌جمهور هم حضور داشت، مطرح کرده‌اند که هنوز نتایج برنامه‌های اقتصادی خودش را در سفره مردم نشان نداده و مردم مشکل دارند.

🔹جزییات بیشتری از مذاکرات جلسه منتشر نشده است .🔹آیا این سئوال هم مطرح شد که اصلا برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟