همه‌پرسی در سوئیس و موافقت مردم با ممنوعیت پوشيدن برقع
همه‌پرسی در سوئیس و موافقت مردم با ممنوعیت پوشيدن برقع

🔻همه‌پرسی در سوئیس و موافقت مردم با ممنوعیت پوشيدن برقع 🔹️دولت سوئيس لايحه‌اى را به پارلمان داد كه در آن براى تخطى از قانون ممنوعيت برقع تا هزار فرانك جريمه در نظر گرفته شده است. 🔹️اين لايحه پس از اعلام نتايج همه‌پرسى ارائه شد. در اين همه پرسى ٥١.٢ درصد راى دهندگان با ممنوعيت برقع […]

🔻همه‌پرسی در سوئیس و موافقت مردم با ممنوعیت پوشيدن برقع

🔹️دولت سوئيس لايحه‌اى را به پارلمان داد كه در آن براى تخطى از قانون ممنوعيت برقع تا هزار فرانك جريمه در نظر گرفته شده است.

🔹️اين لايحه پس از اعلام نتايج همه‌پرسى ارائه شد. در اين همه پرسى ٥١.٢ درصد راى دهندگان با ممنوعيت برقع موافقت كردند.