هم میهن نوشت:یک فرد شجاع بین شما نیست که مسئولیت برعهده بگیرد؟
هم میهن نوشت:یک فرد شجاع بین شما نیست که مسئولیت برعهده بگیرد؟

🔻روزنامه اصلاح‌طلب خطاب به اصولگرایان؛ یک فرد شجاع بین شما نیست که مسئولیت برعهده بگیرد؟ 🔹گذاشتن چوب لای چرخ برجام از مدتی پیش از حضور بایدن در کاخ سفید آغاز شد. ابتدا مجلس انقلابی کنونی به حساب خود قدرت نشان داد و قانونی را وضع کرد که در حقیقت پنبه برجام را زد. 🔹سپس فعالان […]

🔻روزنامه اصلاح‌طلب خطاب به اصولگرایان؛ یک فرد شجاع بین شما نیست که مسئولیت برعهده بگیرد؟

🔹گذاشتن چوب لای چرخ برجام از مدتی پیش از حضور بایدن در کاخ سفید آغاز شد. ابتدا مجلس انقلابی کنونی به حساب خود قدرت نشان داد و قانونی را وضع کرد که در حقیقت پنبه برجام را زد.

🔹سپس فعالان نواصول‌گرایان وارد صحنه شدند و با تمام توان مانع از رسیدن به توافق شدند. اکنون ما در وضعیتی قرار داریم که قیمت ارز در حال شکستن رکورد‌های جدید است، هیچ‌کدام از وعده‌های داده‌شده در حداقل‌های خود هم محقق نشده است و از همه بدتر اینکه برجام هم به محاق رفته است.

🔹اینها را که نمی‌توان تقصیر روحانی انداخت، پس آیا یک فرد یا گروه شجاع وجود دارد که مسئولیت چنین رفتار سویی با این مردم را بپذیرد و خود را تسلیم دادگاه افکار عمومی کند؟ بعید است حتی اندکی از این شجاعت در آنان وجود داشته باشد.