هوشنگ ابتهاج در بیمارستان بستری شد
هوشنگ ابتهاج در بیمارستان بستری شد

هوشنگ ابتهاج در بیمارستان بستری شد 🔹علی دهباشی، مدیر مسئول مجله بخارا با تایید این خبر گفت که این شاعر اکنون (جمعه، ۱۷ تیر ۱۴۰۱) در بیمارستانی در آلمان (محل زندگی‌اش) بستری است.

هوشنگ ابتهاج در بیمارستان بستری شد

🔹علی دهباشی، مدیر مسئول مجله بخارا با تایید این خبر گفت که این شاعر اکنون (جمعه، ۱۷ تیر ۱۴۰۱) در بیمارستانی در آلمان (محل زندگی‌اش) بستری است.