هوش مصنوعی مدعی شدخمز مقصر اصلی باخت تراکتور
هوش مصنوعی مدعی شدخمز مقصر اصلی باخت تراکتور

هوش مصنوعی مدعی شدخمز مقصر اصلی باخت تراکتور/سیستم اشتباه خمز عامل ناکامی تراکتور مقابل شارجه در گفتگو با دکتر نورانی مالک هوش مصنوعی مطرح شداز ابتدای بازی تراکتور شارجه هوش مصنوعی لحظه به لحظه بازی را آنالیز می کرد و دستورات فنی لازم را صادر می نمود. اگر دستورات هوش مصنوعی در بازی با شارجه […]

هوش مصنوعی مدعی شدخمز مقصر اصلی باخت تراکتور/سیستم اشتباه خمز عامل ناکامی تراکتور مقابل شارجه

در گفتگو با دکتر نورانی مالک هوش مصنوعی مطرح شداز ابتدای بازی تراکتور شارجه هوش مصنوعی لحظه به لحظه بازی را آنالیز می کرد و دستورات فنی لازم را صادر می نمود.

اگر دستورات هوش مصنوعی در بازی با شارجه مورد استفاده قرار می گرفت براحتی شارجه را شکست می دادیم .این یک ادعا نیست .

در دنیا فقط سه مورد هوش مصنوعی این چنینی وجود دارد.

در پایان بازی هوش مصنوعی تیم ما که زیر نظر مستقیم فیفا قرار دارد و همه مجوز های آن توسط فیفا داده شده است موفق به کسب نمره بسیار عالی شد.

تراکتور با هوش مصنوعی که ما ایجاد کرده ایم می تواند بسیار راحت با حریفان خود مقابله کند و نتیجه بگیرد .