هویت نیروی شجاع سفارت آذربایجان مشخص شد
هویت نیروی شجاع سفارت آذربایجان مشخص شد

هویت نیروی شجاع سفارت آذربایجان مشخص شد 🔹به گزارش رسانه های آذربایجانی فردی که اقدام به خلع سلاح و جلوگیری از پیشروی مهاجم به سفارت آذربایجان شده یکی از نیروهای این سفارت به نام «واصف تقی اف» است. براساس گزارش‌ها تقی یف متاهل است و سه فرزند دارد.

هویت نیروی شجاع سفارت آذربایجان مشخص شد

🔹به گزارش رسانه های آذربایجانی فردی که اقدام به خلع سلاح و جلوگیری از پیشروی مهاجم به سفارت آذربایجان شده یکی از نیروهای این سفارت به نام «واصف تقی اف» است.

براساس گزارش‌ها تقی یف متاهل است و سه فرزند دارد.