هیئت امنای عمارت تاریخی گردشگری شهرداری تبریز تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند
هیئت امنای عمارت تاریخی گردشگری شهرداری تبریز تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند

اعضای شورای اسلامی با مصوبه کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب‌وکار مبنی بر تشکیل و انتخاب هیئت امنای عمارت تاریخی شهرداری تبریز موافقت کردند. به گزارش تایسیزنیوز، اعضای شورای اسلامی شهر در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه خود به بررسی مصوبه کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری بهبود فضای کسب و کار مبنی بر آیین […]

اعضای شورای اسلامی با مصوبه کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب‌وکار مبنی بر تشکیل و انتخاب هیئت امنای عمارت تاریخی شهرداری تبریز موافقت کردند.

به گزارش تایسیزنیوز، اعضای شورای اسلامی شهر در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه خود به بررسی مصوبه کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری بهبود فضای کسب و کار مبنی بر آیین نامه تشکیل، وظایف و اختیارات هئیت امنای عمارت تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرداری تبریز پرداختند.

اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر با طرح کمیسیون گردشگری در خصوص آیین نامه تشکیل، وظایف و اختیارات هیئت امنای عمارت تاریخی شهرداری موافقت نموده و اعضای هیئت امنای آن را انتخاب کردند.

در نهایت آیین نامه تشکیل، وظایف و اختیارات هئیت امنای عمارت تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرداری تبریز شامل ۱۰ ماده و ۸ تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

بر این اساس، شهردار تبریز به عنوان رئیس هیئت امنا، رییس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز، مدیر عمارت تاریخی، مدیر یا معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  به همراه دو تن از شخصیت های برجسته علمی فرهنگی شهر به انتخاب شورا بعنوان اعضای هیات امنای انتخاب شدند.