هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح دهد چرا به مسئله دریافت خودرو از سوی برخی نمایندگان ورود نکرد؟
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح دهد چرا به مسئله دریافت خودرو از سوی برخی نمایندگان ورود نکرد؟

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح دهد چرا به مسئله دریافت خودرو از سوی برخی نمایندگان ورود نکرد؟ احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس:مردم ایران شرایط سختی را سپری می‌کنند، بیان آلام مردم ایران و سختی‌ها و مشکلات مردم مثنوی هفتاد من می‌شود. ویژه‌خواری از سوی برخی و اهمیت برخورد با آن امر مهمی […]

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح دهد چرا به مسئله دریافت خودرو از سوی برخی نمایندگان ورود نکرد؟

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس:مردم ایران شرایط سختی را سپری می‌کنند، بیان آلام مردم ایران و سختی‌ها و مشکلات مردم مثنوی هفتاد من می‌شود.

ویژه‌خواری از سوی برخی و اهمیت برخورد با آن امر مهمی است که فقدان آن احساس می‌شود و مقابله با آن باید در سرلوحه کارها قرار گیرد.

لازم است هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح دهد که چرا به مسئله دریافت خودرو از سوی برخی نمایندگان ورود نکرده و به عنوان سوءاستفاده از اختیارات و جایگاه نمایندگی که در این زمینه قانون مشخص وجود دارد این مساله را مورد رسیدگی قرار نداده است.

در صورت وقوع تخلف محرز اقتصادی از سوی نمایندگان، اسناد آن می‌تواند به قوه قضاییه ارسال شود اما در خصوص برخی تخلفات این هیات براساس قانون باید بررسی لازم را انجام دهد.

از سوی دیگر هیئت رئیسه بر اساس یک نامه فاقد وجاهت قانونی به مدت ۴۰ روز مانع از انجام وظایف نمایندگی اینجانب شد و به این مسأله باید شفاف رسیدگی شود.