واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز
واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز

واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز اهمیت ساخت و تولید با وجود محدودیت ها، فشارها و تحریم های اقتصادی درسال های اخیر دوچندان گشته و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز درکنار این بحران با بکارگیری تدابیر هوشمندانه و بهره­ مندی از استعدادهای بالقوه در داخل کشور تا بکنون ازپس این مشکلات برآمده است. مجتمع […]

واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز

اهمیت ساخت و تولید با وجود محدودیت ها، فشارها و تحریم های اقتصادی درسال های اخیر دوچندان گشته و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز درکنار این بحران با بکارگیری تدابیر هوشمندانه و بهره­ مندی از استعدادهای بالقوه در داخل کشور تا بکنون ازپس این مشکلات برآمده است.

مجتمع پتروشیمی تبریز نیز به عنوان مجموعه­ ای مهم و کلیدی از این صنایع درسطح کشوراز این موضوع مستثنی نبوده و با وجود واحدی همچون مهندسی ساخت در سال های اخیر، در حوزه­ ی خودکفاییِ ساخت و تولیدِ انواع متعددی از قطعات و تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی خوش درخشیده است.