واشنگتن پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم کرد
واشنگتن پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم کرد

واشنگتن پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم کرد 🔹 وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد شش شخصیت ایرانی از جمله پلیس امنیت اخلاقی ایران را به اتهام آنچه آزار و خشونت علیه زنان و نقض حقوق معترضان صلح آمیز ایرانی نامید تحریم کرده است.

واشنگتن پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم کرد

🔹 وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد شش شخصیت ایرانی از جمله پلیس امنیت اخلاقی ایران را به اتهام آنچه آزار و خشونت علیه زنان و نقض حقوق معترضان صلح آمیز ایرانی نامید تحریم کرده است.