واشنگتن: کمک‌کنندگان به ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه تحریم می‌شوند
واشنگتن: کمک‌کنندگان به ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه تحریم می‌شوند

🔻واشنگتن: کمک‌کنندگان به ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه تحریم می‌شوند 🔹کارن دانفرید، معاون وزیر خارجه آمریکا ضمن تکرار ادعای بی‌اساس استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، گفت کسانی که به ارسال تسلیحات از ایران به روسیه کمک کنند، تحریم خواهند شد.

🔻واشنگتن: کمک‌کنندگان به ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه تحریم می‌شوند

🔹کارن دانفرید، معاون وزیر خارجه آمریکا ضمن تکرار ادعای بی‌اساس استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، گفت کسانی که به ارسال تسلیحات از ایران به روسیه کمک کنند، تحریم خواهند شد.